10/9/09

௧௧ அக்டோபர் ௨00௯, பெர்ஜயா தங்கும் விடுதியில் நடைபெறும் ஜசெக பினாங்கு மாநில பேராளர் மாநாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாநில செயற்குழுவால் முன்வைக்கப்படும் தீர்மானங்கள்.


11 அக்டோபர் 2009 ஜசெக பினாங்கு மாநில பேராளர் மாநாடு பின்வரும் தீர்மானங்களை ஒரு மனதாய் ஏற்றுக்கொள்கிறது :-


கொள்கை
  1. இனம், மதம், சமயம், ஆண், பெண் என்ற வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட, மலேசியர்களை முதன்மைப்படுத்தும், அனைத்து பிரிவு மக்களையும் ஒன்றுபடுத்தி, உலக அரங்கில் மலேசிய மக்களாக மட்டும் நம்மை அடையாளபடுத்திக்கொள்ளும் மலேசிய மலேசியர்களுக்கே என்ற நமது உயர்ந்த, உன்னதமிக்க கொள்கையை மறு உறுதிப்படுத்துகிறோம்;
  2. சுதந்திரம், நீதி, சமத்துவம், ஒருமைப்பாடு, மற்றும் அமைதியை முன்னிலைப்படுத்தும் சமூக நீதியை உருவாக்கும் நமது ஒன்றுபட்ட கடப்பாட்டை, தொடர்ந்தும் வலியுறுத்த உறுதிக்கொள்வோம்;
  3. ஆற்றல், பொறுப்பு, மற்றும் வெளிப்பாட்டுத்தன்மையை அடிப்படையாக கொண்ட மாசற்ற, ஒழுங்குமிக்க அரசாங்கமே, மக்களின் தேவைகளை உணரும், நல்லதொரு அரசாங்கமாக இருக்க முடியும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையை நாம் கொண்டுள்ளோம்;


நாடாளாவிய சிறந்ததொரு மக்களாட்சி  1. மக்கள் கூட்டணியில் ஒருமைப்பாட்டை தொடர்ந்து கடைப்பிடிப்பதன் மூலம், மலேசியர்களின் மனங்களை வென்று,